Algemene voorwaarden

REJ Rietbroek h/o Simtasia (Kamer van Koophandel: 29042138), hierna te noemen Simtasia, verleent u hierbij toegang tot simtasia.shop en nodigt u uit het aangebodene te kopen.Simtasia behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Totstandkoming van de overeenkomst

Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen.

Levering en betaling

Alle leveringen zijn zolang de voorraad strekt en vinden pas plaats nadat de betaling door Simtasia is ontvangen, tenzij anders is overeengekomen.Na het plaatsen van een order worden de bestelde artikelen maximaal twee weken voor u gereserveerd. Na deze periode kan directe levering niet meer gegarandeerd worden.Na ontvangst en verwerking van de betaling worden de bestelde -en op voorraad zijnde- goederen zo snel mogelijk verzonden (doch uiterlijk binnen drie werkdagen, buitengewone omstandigheden voorbehouden).

Beperkte aansprakelijkheid

Simtasia spant zich in om de inhoud van simtasia.shop zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.De op simtasia.shop aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Simtasia.Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op simtasia.shop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Simtasia.Voor op simtasia.shop opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Simtasia nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. Ook houdt Simtasia zich het recht voor om leveringen te weigeren aan klanten die zich eerder niet gehouden hebben aan de normale gedragsregels. Deze klanten zullen bericht ontvangen dat zij uitgesloten zijn van onze diensten.

Herroepingsrecht

Binnen veertien kalenderdagen na ontvangst van de bestelde goederen heeft u het recht de bestelling zonder opgave van redenen te annuleren/retourneren. De bestelde artikelen dienen dan in de originele staat en verpakking te worden terug gezonden aan Simtasia (geopende en/of gebruikte producten zijn uitgesloten van retourzending).De kosten voor terugzending kunnen niet aan Simtasia in rekening worden gebracht.Indien de bestelling reeds betaald is, zal Simtasia het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van de terugzending, terugbetalen.

Garantiebepaling

De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen. Als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kunt u de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Simtasia en haar licentiegevers.De inhoud van simtasia.shop is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven bij specifieke materialen.

Overig

U kunt onze Algemene Voorwaarden op elk willekeurig moment op deze website inzien. In verband met de beveiliging worden er geen persoonsgegevens op een on-line server bewaard. U kunt derhalve niet de gegevens van uw bestelling opvragen via internet. Hebt u vragen over uw bestelling stuur dan een email naar webshop@simtasia.shop of bel met 0182-516865. U kunt ook het contactformulier van deze site gebruiken.

Deze Algemene voorwaarden/disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Simtasia,
Gouda, Nederland